KEELTENÄDAL

3 Aprill 2016 11:57
Märtsi alguses oli koolis keeltenädal. Emakeelepäeva raames toimus algklassiõpilaste ilukirjavõistlus, kirjutati etteütlust, luuletati ning tutvustati kõnekäändusid. Ilukirjavõistlusel olid tublimad 1.klassi õpilased Fjodor Larionov, Jekaterina Lavrionova, Laura-Sandra Bäärt, Kelly Andriainen, Dario Vasselenko, Olga Šumanova; 2.klassi õpilane Anni Alberi; 3.klassi õpilased Mortimer Tooming, Kristella Mirell Uiboaed ning 4.klassi õpilane Matthias Mölder. Etteütluse tublimad kirjutajad olid 1.klassi õpilased Dario Vasselenko, Laura-Sandra Bäärt, Fjodor Larionov; 2.klassi õpilased Anni Alberi, Juss Kask, Maria Adele Liiv, Kristel Tooming; 3.klassi õpilased Mortimer Tooming, Tambet lepp, Annabel Kruup, Adanna Emily Egwenu ning 4.klassi õpilane Markus Kaljumäe. 5.-12.klassid kirjutasid samuti etteütlust. Eesti keele õpetaja Janne Juuse oli etteütluse salvestanud helifailina ning see edastati kooli raadiost. Saksa, vene ja inglise keele päeval mängiti erinevaid mänge, lauldi, vaadati filme ning osaleti mälumängus.
 
MINA JA SÕBER.
Sõbraga hängisin ringi,
Meil polnud jalas kingi.
Mul oli hea meel,
Autoga olime McDonaldi poole teel.
Meil on ees suured mäed.
Oh sa poiss! Küll sa neid varsti näed.
Mina olen äge laps.
Minul on rikas paps.
Autor: 4. klassi õpilane Matthias Mölder
 
VÄIKE KASS.
Väike kass mängis
perenaise suures sängis.
Kass tassist piima mekkis,
naeratus tal suule tekkis.
Õhtul koju tuli taat,
autos oli veevaat.
Vaadis oli puhas vesi,
sellega ta kassi pesi.
Autor:  4.klassi õpilane Romet Eessaar
 
PÄIKE
Igaühel oma päike,
olgu see suur, keskmine või väike.
Päike saadab meile lootust,
heldust, armastust ja ootust. 
See meid muudab helgemaks
ja kõik saab palju selgemaks.
Päike annab meile ilu
ja ka taevast tema silub.
Autor: 4.klassi õpilane Liisa Tooming
 
JÄÄPURIKAST LOMP
Jääpurikas räästa all rippus,
päikese käes sulama kippus.
Niiviisi sulades lomp temast tekkis,
koer lombist suure januga mekkis.
Autorid: 1.klassi ühistöö
 
MADRUS
Mulle meeldib taevas,
sest seal on madrused laevas.
Aga siis kui välku lööb,
siis madrus kooki sööb.
Autorid : 2. klassi õpilased Juss Kask, Anne-Marija Levina, Anton Kreisberg, Madis Liiv