Pahupidi tunnid

1 Aprill 2016 21:22

Naljapäeva hommikul käitusid õpetajad koolis kummaliselt- ei jõudnud esimesse tunniplaanijärgsesse tundi ning eksisid klasside ja klassiruumidega.
1.klassi eesti keele tundi sattus inimeseõpetuse õpetaja Kristina Pikas, kes pidas lapsi 12.klassi õpilasteks ning viis läbi perekonnaõpetuse tunni, kus käsitleti armastust ja armastuse tüüpide teemat.
2.klassi eesti keele tunnis oli matemaatikaõpetaja Alli Kaarama, kes pidas lapsi põhikooli lõpetajateks ning õpetas keerulisi arvutamis- ja nuputamisülesandeid, kus pidi teadma ruutjuurt, siinust ja koosiinust.
3.klassi eesti keele tundi sattus kehalise kasvatuse õpetaja Riina Väät, kes hakkas kohe lastega virgutusvõimlemist tegema ning rääkis vanasõnadest.
4.klassi kehalise kasvatuse tunnis oli rahvatantsu õpetaja Ülle Vaher, kes leidis, et on tantsuringis ning korrigeeris laste tantsulist liikumist, tegi liikumis- ja rütmimänge ning kordas lastega šoti tantsu.
5.klassi tööõpetuse tunnis oli ajalooõpetaja Maive Tooming, kes leidis, et temal on ajalootund ning läks õpilastega õppekäigule kalmistule.
6.klassi ühiskonnaõpetuse tundi sattus eesti keele ja kirjanduse õpetaja Margot Pärn, kes leidis, et just tema oskab anda ühiskonnaõpetust kõige paremini.
7.klassi inglise keele tundi sattusid matemaatika õpetaja Riina Bergmann ja poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Rein Leichter, kes tegutsesid vastavalt hommikusele haridusministri määrusele ning määrasid erinevate mõõte- ja abivahenditega õpilaste koolirõõmu.
8.klassi eesti keele tundi andis gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Saale Kivi, kes testis õpilaste teadmisi eesti kirjanduse alal. 9.klassi matemaatika tundi sattus 1.klassi õpetaja Kaiel Altpere, kes pidas õpilasi oma 1.klassi lasteks ning hakkas neile õpetama kirjatehnikat.
10.klassi matemaatika tunnis oli muusikaõpetaja Urve Tooming, kes tegeles pilliõppega ning õpetas selgeks loo flöötidel.
11.klassi eesti keele tundi sattus tütarlaste käsitöö õpetaja Aili Rohtla, kes õpetas kunstiõpetust ning käsitles tunnis graafikat ja joone kasutamist.
12.klassi inglise keele tundi andis saksa keele õpetaja Liina Karo, kes viis läbi saksa keele tunni, kus toimus saksa keele algõpe, mille käigus õpiti nii numbreid 1-10 kui ka ennast tutvustama ja tervitama.