Info kooli sisseastumise kohta
----------------------------------------------------------
Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:
12.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00
1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00

Tööd alustas päästeala noortering

29 Nov 2015 22:08

Alates 20.novembrist töötab meie koolis 1.-4.kl õpilastele päästeala noortering. Ringi juhendajaks on Avinurme Pritsimeeste Seltsi liige, Avinurme komando vabatahtlik päästja Ivar Ilves. Päästealane noortering on mõeldud noortele õppeväliseks tegevuseks, kus õpilased omandavad päästealased teadmised ja oskused, et erinevaid ohuolukordi ennetada ning nende korral teadlikult käituda. Päästeala noortering tegutseb koostöös Päästeameti, Avinurme Pritsimeeste Seltsi ja Avinurme Gümnaasiumiga regulaarselt ja järjepidevalt kogu õppeaasta vältel ning ringitunnid toimuvad 1,5 tundi nädalas igal reedel.