Info kooli sisseastumise kohta
----------------------------------------------------------
Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:
12.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00
1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00

Ida Prefektuuri koolitunnid koolikiusamise teemal

18 Nov 2015 08:20
Üks selle kooliaasta põhieesmärk on turvalise ja hea koolikeskkonna tagamine ning seoses sellega toimusid 18.novembril 2. ja 5.klassi õpilastele koolitunnid, kus arutleti antud teemadel. Koolitunde viis läbi Ida Prefektuuri noorsoopolitseinik. Tundides käsitleti koolikiusamise temaatikat ning mängiti koolikiusamise bingot.