2015/16 hoolekogu koosolekud

14 Sept 2015 08:02
Hoolekogu koosolek nr 1, 14.09.2015
 
Osalesid hoolekogu liikmed: Eveli Tooming, Maria Minhof, Tiit Roone, Riina Bergmann, Janne Juuse.
 
Puudusid: Verner Mölder, Indrek Tarum, Merit Mölder, Aleksei Männiste
 
Päevakord:
1. Hoolekogu esinaise info kokkusaamisest kooliderektori ja õppealajuhatajaga.
2. Jooksvad küsimused.
3. Hoolekogu aastaplaan.
 
 
Hoolekogu koosolek nr 2, 26.11.2015
 
Osalesid hoolekogu liikmed: Eveli Tooming, Tiit Roone, Riina Bergmann, Janne Juuse, Indrek Tarum, Verner Mölder, Anne Paas, Merit Mölder.
Puudusid: Maria Minhof, Hanna Alberi.
Kutsutud: direktor Urve Tooming, õppealajuhataja Kristina Pikas
 
Päevakord:
1. Lastevanemate ühispöördumine hoolekogu poole.
2. Koolivorm
3. Jooksvad küsimused ja ettepanekud
 
Otsused:
Kooli juhtkond ja hoolekogu kutsuvad kokku erakorralise lastevanemate koosoleku, kus selgitatakse olukorda ning vastatakse tekkinud küsimustele. 
 
Hoolekogu koosolek nr 3, 16.03.2016
 
Osalesid hoolekogu liikmed: Eveli Tooming, Tiit Roone, Riina Bergmann, Janne Juuse, Verner Mölder, Maria Minhof.
Puudusid: Hanna Alberi, Merit Mölder, Anne Paas, Indrek Tarum.
Kutsutud: direktor Urve Tooming, õppealajuhataja Kristina Pikas, klassijuhataja Margot Pärn
 
Päevakord:
1. Kahe 6.klassi õpilase käitumisprobleemidest
2. Jooksvad küsimused
 
Otsused: 4.õppeveerandi lõpul kutsuda antud teemal kokku uus koosolek, et vaadata kuidas on õpilastel koolis läinud.