Info kooli sisseastumise kohta
----------------------------------------------------------
Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:
12.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00
1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00


Koolibusside sõidugraafik 1.septembril 2017 
Bussiliin Kärasi- Piilsi- Kalmaküla- Tammispää- Lohusuu- Vadi- Avinurme Bussiliin    Rajametsa- Laekannu- Ulvi II- Ulvi bussijaam- Adraku- Pärniku- Avinurme
       
Kärasi 8.05 Rajametsa 8.10
Piilsi 8.08 Laekannu 8.18
Mustvee 8.20 Ulvi II 8.30
Kalmaküla 8.25 Ulvi bussijaam 8.35
Tammispää 8.28 Adraku 8.37
Lohusuu 8.35 Pärniku 8.45
Vadi 8.40    
Peale tunde  väljuvad bussid koolimaja eest kell 10.45  

 

PIKAPÄEVARÜHM

Töö pikapäevarühmas on ette nähtud eelkõige huvitegevuseks, võimalusel ka õppetööks. Koduste tööde tegemisel on oluline osa ka vanematepoolne abi ja kontroll.

Pikapäevarühma eesmärgid:

• aidata lastel kooli ja kaaslastega kergemini kohaneda mängu ja ühiste ettevõtmiste läbi;

• kujundada lastes iseseisva töö harjumusi;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• abistada õpilasi kodutööde tegemisel;

• õpetada lastele vastutustunnet;

• arendada õpilaste sotsiaalseid oskusi;

• õpetada oskust teistega arvestada;

• organiseerida   klassivälist   tegevust   (raamatute   lugemine,   joonistamine,   arendavate

töölehtede täitmine);

• organiseerida aktiivset puhkust õues;

• muuta laste viibimine pikapäevarühmas toredaks ja huvitavaks;

• suhtuda igasse lapsesse kui indiviidi, näidata tähelepanu, respekti.

 

Pikapäeva töökorraldus 2016/2017.õ-a

Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema kirjaliku avalduse alusel.
Pikapäevarühm töötab 1.-4.klassi õpilastele, kes kasutavad kooli tulekuks ja koolist koju minekuks ühistransporditeenust.
Pikapäevarühma õpetaja on Taive Korol.
Pikapäevarühma õpilased peavad rühmas viibides järgima Avinurme Gümnaasiumi kodukorda, pikapäevarühma reegleid ja õpetaja antud korraldusi.

Pikapäevarühma reeglid
 
Õpilane tuleb pikapäevarühma kohe pärast õppetundide, logopeedi-, õpiabi- või järelaitamistunni või huvialaringide lõppu.
Pikapäevarühmast lahkub õpilane lapsevanema kirjalikul loal või õpetaja teadmisel ja loal.
Pikapäevarühma õpilane osaleb pikapäevatöös vastavalt rühma päevaplaanile ning arvestab kõikides tegevustes kaasõpilastega.
 
Pikapäevarühma tegevused
 
Pikapäevarühm võimaldab koolist kaugemal elavatele lastele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ning koduste ülesannete täitmisel.
Pikapäevarühmaga samal ajal viibivad õpilased ka logopeedi, õpiabi ja järelaitamistundides.
Pikapäevarühmaga samal ajal töötavad koolis mitmesugused tasuta huvialaringid, mille tegevusest pikapäevarühmalapsed saavad osa võtta.
Kooli raamat+ukogust on võimalik laenutada raamatuid nii rühmas lugemiseks kui ka koju.

PIKAPÄEVARÜHMA NÄDALAPLAAN

ESMASPÄEV
5.tund   1.klass – õppekäigul kooli ümbruses
6.tund   1. -  4.klass ühistegevus koolimajas;
            2. -  4.kl soovijad huvialaringis;
           
SÖÖMINE
7.tund    õppimistund kõigile
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine


TEISIPÄEV

5.tund      1.klass – õppekäik kooliümbruses
6.tund      1.- 3.kl soovijad tantsuringis, ülejäänud 1.-3.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus koolimajas

SÖÖMINE
7.tund    1-4.klassi tüdrukud mudilaskooris, ülejäänud lapsed õppimistunnis
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine


KOLMAPÄEV

5.tund     1.kll õppekäik kooliümbruses;
              2.kl lapsed - loovmängu ringis

6.tund     1.- 4.kl poisid poistekooris,
              ülejäänud 1.-4.kl lapsed õpetajaga õppekäigul kooli ümbruses või ühistegevus  
              koolimajas

SÖÖMINE
7.tund    õppimistund kõigile
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine


NELJAPÄEV
5.tund    1.klass- loovmängu ringis, 2.klass õppekäigul kooli ümbruses 
6.tund    1.-4.kl lapsed poistekooris ja mudilaskooris

SÖÖMINE
7.tund    õppimistund kõigile
8.tund    0,5 tundi lauamängude mängimine


REEDE
5.tund    1., 2. ja 4.klass- õppekäigul kooli ümbruses;
6.tund    ühismängud või osalemine huvialaringides (1.-4.kl lapsed)

SÖÖMINE
7.tund    ühistegevus klassis või kooli ümbruses kella 14.30-ni.