Küsitlusuuring ESPAD

4 Märts 2015 11:14

Meie kool sattus sel aastal rahvusvahelise kooliõpilaste alkoholi ja uimastite tarvitamise üleriigilisse juhuvalimisse. ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other Drugs) uuringu eesmärk on saada ülevaade Euroopa 15-16-aastaste õpilaste hoiakutest uimastite tarvitamise suhtes, uurida nende ainete tarvitamise levikut ja sellega seonduvat tervisekäitumist. Uuringus osaleb üle 100 000 õpilase 40 riigist. Küsitlust viiakse läbi iga 4 aasta järel ning sel aastal osaleb selles ligi 4730 õpilast Eesti 118 koolist. Meie koolist osalesid anonüümses ankeetküsitluses 8. ja 9.klassi õpilased. Uuringu küsimustikud ja läbiviimise kord on kooskõlastatud Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomiteega. Uuringut koordineerib ja viib Eestis läbi Tervise Arengu Instituut.