Tunnustus ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppematerjalide võistlusel

14 Veebr 2015 23:00

Meie kooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Maive Tooming osales IX Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi metoodiliste õppematerjalide võistlusel. Žürii otsusel pälvis Maive Toominga töö "Edmund Valtmanni poliitilised karikatuurid allikaülesannetes" riikliku tunnustusena eripreemia. Loodud õppematerjali saavad Eesti koolide ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajad kasutada edaspidi oma tundides. Õnnitleme õpetaja Maive Toomingat ning kiidame teda ettevõtlikkuse ja huvitava õppematerjali loomise eest!