Tunnustus õpitoodete konkursil "Teeme tunni huvitavaks"

3 Veebr 2015 23:46
Algatus Huvitav Kool (Haridus- ja Teadusministeerium) koostöös Archimedese Eduko bürooga korraldasid õpitoodete konkursi "Teeme tunni huvitavaks". Konkursi eesmärgiks oli luua, koguda ja levitada õppimist toetavaid metoodikaid ja õppevara, mille kasutamine muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavaks ning vaheldusrikkamaks. Konkursile saadeti kokku 94 tööd, millest valiti välja kolm kategooria auhinda, 10 eriauhinda ja rahva lemmik. Eriauhinna "Õpihuvi suunamine" sai meie kooli inglise keele õpetaja Kristi Lõbu töö "Tunnile häälestumise kaardid" eest. Komisjoni poolt tõsteti esile, et antud töö on vägagi terviklik ja "valmis" õpitoode, mis samas võimaldab idee edasi arendamist. Õnnitleme õpetaja Kristi Lõbu ning kiidame teda ettevõtlikkuse ja huvitava õpitoote loomise eest! 
( Kõikide auhinna pälvinud töödega on võimalik tutvuda programmi Eduko kodulehel http://eduko.archimedes.ee/opitoodete-konkurss )