LIIKMED

ÕPILASESINDUSE  LIIKMED 2015-2016 õa.
	
Merit Mölder-  ÕE esimees		12.klass
Hanna Alberi- ÕE aseesimees		9.klass	 	
Kati Ambos- protokollija		11.klass 
Kelin Talirand  			12.klass
Taavi Pillesaar				10.klass
Annabel Puusta				10.klass	
Heimo Pärna				10.klass	
Anete Pihlak				9.klass	
Kristella Oolberg			9.klass	
Heiko Ploom			 	8.klass			
Heile-Liise Roone	 	 	8.klass	
Katrin Kaarama			 	7.klass
Kenrih Korol			 	6.klass					
Ken- Elian Bäärt		 	5.klass		
Mattias Madisson			5.klass
Minni Blum			  	5.klass		
Älis Ilves			 	5.klass		
Liis Renser			 	5.klass		
Marika Schasmin- 			huvijuht

Kontaktid: 
opesindus@avinurme.edu.ee
opjuhtkond@avinurme.edu.ee