7.KLASS

Prindi

TUNNIPLAAN


ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

1.

ajalugu

bioloogia

inglise keel

loodusõpetus

eesti keel

2.

kehaline kasvatus

muusikaõpetus

ajalugu

kirjandus

vene keel

3.

loodusõpetus

vene keel

matemaatika

matemaatika

inimeseõpetus

4.

eesti keel

matemaatika

kunstiõpetus

matemaatika

inglise keel

5.

tööõpetus

inglise keel

geograafia

vene keel

matemaatika

6.

tööõpetus

kirjandus

kehaline kasvatus

informaatika

bioloogia


PÄEVAPLAAN


ESMASPÄEV

TEISIPÄEV

KOLMAPÄEV

NELJAPÄEV

REEDE

ÕPPETUNNID

HOMMIKUSÖÖK

LÕUNASÖÖK

8.25- 14.05

9.10- 9.20

13.00- 13.20

8.25- 14.05

9.10- 9.20

13.00- 13.20

8.25- 14.05

9.10- 9.20

13.00- 13.20

8.25- 14.05

9.10- 9.20

13.00- 13.20

8.25- 14.05

9.10- 9.20

13.00- 13.20

LOGOPEED


14.10- 14.55
ÕPIABI


14.10- 14.55


14.10- 14.55


HUVIALA-

RINGID

14.10- 14.55

LASTEKOOR

14.10- 14.55

TÖÖ- JA TEHNOLOOGIA

14.10- 14.55

LASTEKOOR

14.10 – 15.40

ROBOOTIKA

14.10- 14.55

KUNSTIRING

TREENINGUD


15.30- 17.00

KERGE-JÕUSTIK

15.30- 17.00

VÕRKPALL

15.00- 16.30

KERGE-JÕUSTIK

18.00- 19.30

VÕRKPALL

15.30- 17.00

KERGE-JÕUSTIK

17.30- 19.00

SAALIHOKI

15.00- 16.30

KERGE-JÕUSTIK

18.00- 19.30

VÕRKPALL