Info kooli sisseastumise kohta
----------------------------------------------------------
Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:
12.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00
1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00


Koolibusside sõidugraafik 1.septembril 2017 
Bussiliin Kärasi- Piilsi- Kalmaküla- Tammispää- Lohusuu- Vadi- Avinurme Bussiliin    Rajametsa- Laekannu- Ulvi II- Ulvi bussijaam- Adraku- Pärniku- Avinurme
       
Kärasi 8.05 Rajametsa 8.10
Piilsi 8.08 Laekannu 8.18
Mustvee 8.20 Ulvi II 8.30
Kalmaküla 8.25 Ulvi bussijaam 8.35
Tammispää 8.28 Adraku 8.37
Lohusuu 8.35 Pärniku 8.45
Vadi 8.40    
Peale tunde  väljuvad bussid koolimaja eest kell 10.45  

 

Õpiabirühm

Õpiabirühma võetakse vastu ajutiste ainealaste õpiraskustega ja väljakujunemata õpioskustega ning logopeediliste probleemidega põhikooli õpilane, kes vaatamata klassi­ ja aineõpetajate abile ja nõustamisele ei suuda täita põhikooli riikliku õppekava nõudeid või kes vajab õpioskuste ja ­ harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust.
Õpilane võetakse õpiabirühma vastu individuaalse arengu jälgimise kaardi alusel erivajadustega õpilaste õppe koordineerija ettepanekul ja kooli direktori otsusel.
Avinurme Gümnaasiumi õpiabirühmad on moodustatud erinevate klasside õpilastest ning tunde viiakse läbi pärast õppetunde.

Õpiabitundides viiakse läbi järgmisi tegevusi:
a) korrigeeritakse kõnepuudeid ja arendatakse suulist ja kirjalikku kõnet lähtuvalt kõnepuude mehhanismist või olemusest;
b) arendatakse kognitiivseid oskusi;
c) kujundatakse ja arendatakse eripedagoogiliste võtete abil õpioskusi ja õpivilumusi.
Õpiabitunnid toimuvad :

Õpiabirühm Tundide toimumisajad
I õpiabirühm

ESMASPÄEV 13.20 – 14.05
NELJAPÄEV 13.20 – 14.05
REEDE 12.15 – 13.00

II õpiabirühm

TEISIPÄEV 14.10 – 14.55
KOLMAPÄEV 13.20 - 14.05
NELJAPÄEV 14.10­ – 14.55

Õpiabirühma õpetaja õp Elle Jürjev elle.jyrjev@avinurme.edu.ee