Warning: Duplicate entry '1991802076' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:73:\"Non-static method GalleryDataCache::put() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:63:\"/home/np8962/domains/avinurme.edu.ee/public_html/foto/embed.php\";s:5:\"%line\";i:32;}', 3, '', 'http://avinurme.edu.ee/?q=node/114', '', '54.80.183.100', 1527308319) in /home/np8962/domains/avinurme.edu.ee/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134 Warning: Duplicate entry '1991802076' for key 'PRIMARY' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:14:\"strict warning\";s:8:\"%message\";s:79:\"Non-static method GalleryDataCache::_getCache() should not be called statically\";s:5:\"%file\";s:97:\"/home/np8962/domains/avinurme.edu.ee/public_html/foto/modules/core/classes/GalleryDataCache.class\";s:5:\"%line\";i:85;}', 3, '', 'http://avinurme.edu.ee/?q=node/114', '', '54.80.183.100', 1527308319) in /home/np8962/domains/avinurme.edu.ee/public_html/includes/database.mysqli.inc on line 134 Eripedagoog | Avinurme Gümnaasium

Eripedagoog

Eripedagoog ja lihtsustatud õppekava alusel õppivate laste õpetaja on Malle Kuusk  malle.kuusk@avinurme.edu.ee

Eripedagoogi üks peamistest tööülesannetest on märgata õpilase hariduslikku erivajadust, lähtuvalt sellest aidata leida sobiv viis õpilasel oma erivajadusega toime tulla ning nõustada pedagooge ja lapsevanemaid.

Varajane märkamine ja sekkumine annavad õpilasele võimaluse õppida võimetekohaselt ja saada õppeprotsessist positiivne eduelamus.

Eripedagoog

on kooli tugisüsteemi spetsialist

õpetab lapsi, kellele on määratud põhihariduse lihtsustatud õppekava

nõustab pedagooge ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste probleemidele lahenduse leidmisel