Info kooli sisseastumise kohta
----------------------------------------------------------
Koolimaja on suveperioodil avatud järgmiselt:
12.juunist kuni 30.juunini kell 9.00 – 13.00
1.augustist kuni 31.augustini kell 9.00 – 13.00

Eripedagoog

Eripedagoog ja lihtsustatud õppekava alusel õppivate laste õpetaja on Malle Kuusk  malle.kuusk@avinurme.edu.ee

Eripedagoogi üks peamistest tööülesannetest on märgata õpilase hariduslikku erivajadust, lähtuvalt sellest aidata leida sobiv viis õpilasel oma erivajadusega toime tulla ning nõustada pedagooge ja lapsevanemaid.

Varajane märkamine ja sekkumine annavad õpilasele võimaluse õppida võimetekohaselt ja saada õppeprotsessist positiivne eduelamus.

Eripedagoog

on kooli tugisüsteemi spetsialist

õpetab lapsi, kellele on määratud põhihariduse lihtsustatud õppekava

nõustab pedagooge ja lapsevanemaid haridusliku erivajadusega õpilaste probleemidele lahenduse leidmisel