ÕPPEPERIOODID JA KOOLIVAHEAJAD

2017/2018 õppeaasta hindamisperioodid põhikoolis

I TRIMESTER

01.09.2017 - 03.12.2017
II TRIMESTER

04.12.2017 - 18.03.2018
III TRIMESTER

19.03.2018 - 11.06.2018
   

2017/2018 õppeaasta koolivaheajad

I vaheaeg

21.10.2017 - 29.10.2017
II vaheaeg

23.12.2017 - 07.01.2018
III vaheaeg

24.02.2018 - 04.03.2018
IV vaheaeg

21.04.2018 - 01.05.2018
V vaheaeg (v.a. lõpuklassid)

12.06.2018 - 31.08.2018
Aluseks olev määrus asub - https://www.riigiteataja.ee/akt/124082016004

2017/2018 kursusehinnete väljapanemise ajad gümnaasiumis

10. ja 11.klassis
1 kursust õppeaastas 8.juuni        
2 kursust õppeaastas 24.jaan 8.juuni      
3 kursust õppeaastas 1.dets 16.märts 8.juuni    
4 kursust õppeaastas 10.nov 26.jaan 6.aprill 8.juuni  
5 kursust õppeaastas 20.okt 15.dets 16.veebr 13.aprill 8.juuni
 
12.klassis
1 kursus õppeaastas
12.aprill        
2 kursus õppeaastas 15.dets 12.aprill      
3 kursus õppeaastas 17.nov 2.veebr 12.aprill    
4 kursus õppeaastas 20.okt 15.dets 16.veebr 12.aprill  
5 kursus õppeaastas 13.okt 1.dets 26.jaan 9.märts 12.aprill