Events

Select event terms to filter by
Select event type to filter by
« Kolmapäev Märts 06, 2019 »
K

2019.aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitluses osalevad kõik Eesti üldhariduskoolide 4., 8. ja 11.klasside õpilased. Rahuloluküsitluste eesmärgiks on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ja luua võimalused õppijate heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Andmeid kasutatakse koolidele tagasiside andmiseks ning igale küsitluses osalenud koolile edastatakse õppeaasta lõpul personaalne tagasisideraport.